The white font resume trick sucks!

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ค๐˜ฌ๐˜ด! โŒ ๐˜๐˜ฏ๐˜ง๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ “๐˜ฉ๐˜ข๐˜ค๐˜ฌ๐˜ด” ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ’๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ!

Hey job seekers! Seen that “white font resume” trick floating around? Yeah, it’s about as effective as a chocolate teapot. Let’s break down why this influencer “hack” is a major misstep:

Myth Busted: Sneaking Keywords Past Applicant Tracking Systems (ATS)

The idea is to hide keywords in white font, hoping the ATS picks them up but human eyes don’t. Here’s the problem:

  • ATS is Smart (Not THAT Smart) –ย Applicant tracking systems use fancy tech, but they’re not mind readers. They can often see hidden text, and worse, it might mess up how your resume is formatted.
  • Focus on Human Readability –ย Recruiters are real people, and they want to be able to read your resume quickly. White font makes that impossible.

Influencer Reality vs. Hiring Reality

A lot of influencer “career advice” doesn’t come from folks who’ve actually hired anyone. Here’s what recruiters ACTUALLY look for:

  • Clear Value Proposition –ย Showcase your skills and experience in a way that shows you’re the perfect fit for the role.
  • Strong Keywords (The Right Way) –ย Use relevant keywords throughout your resume, but naturally and strategically.
  • Concise and Compelling Formatting –ย Make your resume easy to scan and highlight your accomplishments.

The Takeaway: Ditch the White Font, Embrace Authenticity

There’s no magic bullet for landing your dream job. But by focusing on crafting a strong, well-written resume that showcases your talents, you’ll be way ahead of the white font crowd.

Remember, job hunting takes work, but by using the right strategies, you’ll stand out from the crowd (without any weird font tricks!). Want real resume help? Check these packaged solutions out, as well as the article by Bill Murphy deep diving into the white hack con: https://mjwcareers.com/welcomejobstickers/

Read the article here: https://ckarchive.com/b/92uzhnhq958k8u9h0g3o633

Chime in over here, drop some chatter.

Check out my 1,000+ client testimonials and recommendations on Facebook, Google, and LinkedIn right over here!

๐Ÿ…ข๐Ÿ…ค๐Ÿ…’๐Ÿ…’๐Ÿ…”๐Ÿ…ข๐Ÿ…ข

๐Ÿ’ฐPS โ€“ I want you to know that referrals from satisfied clients are the lifeblood of my business, so I greatly appreciate anyone you send my way. As a bonus, for any referrals you send that purchase services from me, I will send you $25 for each! Thanks again for your continued support!

๐Ÿ“ฐ PPS โ€“ Also please subscribe to our monthly Jobstickers newsletter (https://mjwcareers.com/newsletter-signup), Spotify Podcast (https://open.spotify.com/show/4BdzyZsOtgbEtNRTRgbTLi) and Facebook Live group (https://www.facebook.com/groups/455474262138280) to stay up to date on job hunting industry trends, resume and social media profile and networking techniques, recruiter insights, promotions, discounts, and freebies.

โœ… PPPS โ€“ follow the hashtags #Jobstickers, #ThePragmaticResume & #UnUnEmployed on LinkedIn for other daily insights that can help you in your career or job search!

๐Ÿ’ป PPPPS โ€“ Thank you for reading! Please visit www.jobstickers.com to keep up with all of MJW Careersโ€™ content, and visit www.mjwcareers.com or email warz65@gmail.com (or call 855-YES-EMPLOYEES) to learn more about our resume writing, interview training, career coaching, or outplacement services and solutions.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.